ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2022. október 16-tól

(A régi ÁSZF-et lásd itt: https://tobbminthobbi.hu/wp-content/uploads/2022/11/ASZF_20221015ig.pdf)

Felhasználó a jelen honlap bármely oldalának olvasásával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy Várőri Adrienn (továbbiakban: a honlap üzemeltetői) szellemi termékét olvassa, és kizárólag saját személyes tájékozódás és információszerzés céljára fordítja. A honlap üzemeltetői nem járulnak hozzá a honlapon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához. Ahhoz sem járulnak hozzá, hogy bármilyen formában, átdolgozva használja fel bárki. A honlap látogatói egyúttal alávetik magukat a magyar szerzői jogi szabályozásnak, valamint annak a magyar bíróság illetékességének is, aki a honlap üzemeltetőinek székhelye szerint hatáskörrel rendelkezik.

A honlap üzemeltetői mindig betartják az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat, ugyanakkor fenntartják maguknak a jogot, hogy pénzügyi, üzleti, konkurenciavédelmi okokból ne nyújtsanak szolgáltatást egyes érdeklődőknek, s erről az illetőt tájékoztatják, megrendelésére nem állítanak ki díjbekérőt, illetve a már befizetett pénzét visszautalják.

A szolgáltatás leírása

A szolgáltató külön online tanfolyamokon teszi elérhetővé a különböző tananyagokat a Felhasználóknak. A leckék tartalma a https://adrienn.kurzustar.hu/ oldalon megtekinthető regisztráció és sikeres fizetés után.

A szerződéskötés, regisztráció folyamata

1.  A kurzus kiválasztása 
2.  Regisztráció
3. Fizetési mód kiválasztása, fizetés Utalás esetén, az utalási összeg beérkezését követő 72 órán belül hozzáférhetőek a tananyagok, Barionos és Paypales fizetés esetén azonnal.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

1. A Felhasználó jogosult az általa megrendelt Online kurzus személyes célú használatára, a Szolgáltató rendelkezésre állása mellett.

2. Felhasználó jogosult a szerződés tárgyát képező online kurzussal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

3. Felhasználó köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

Barion - azonnali

Paypal - azonnali

átutalás a díjbekérő kiállítását követő 1 napon belül

Barion ismétlődő fizetés, részletfizetés esetén automatikus kártyaterheléssel.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A részeltfizetésnél, illetve automatikusan ismétlődő fizetésnél a Barion Payment Zrt. fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely. Az automatikus bankkártyaterhelés a Felhasználó beleegyezésével történik, melyet a megrendelő oldalon el kell fogadnia. A megrendelő oldal tartalmazza az ismétlések számát és összegét. 

A megrendeléssel tudomásul veszem, hogy a Várőri Adrienn E.V. (székhelye: 8086 Felcsút Ibolya köz 8/a) adatkezelő által a https://adrienn.kurzustar.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, kártyabirtokos neve, bankkártya száma, lejárat, fizetési számlát vezető szolgáltató neve, technikai adatok, pl. IP cím, valamint minden egyéb adat, melyet a vásárló a vásárláskor közvetlenül megad magáról. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatvédelmi tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges  felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására,  megőrzésére. A felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát  továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé  tenni nem jogosult. Amennyiben felhasználó e jogok gyakorlását  másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik  személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé  teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem  következett volna be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a  Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a  szerződés azonnali hatályú felmondására.

Felhasználó  hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott tananyaghoz kapcsolódó változásokról.  Felhasználó jogosult az info@tobbminthobbi.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

Természetes  személy Felhasználó tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával  kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Elállási/Felmondási jog

Bizonyos kurzusainkra 90 napos 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk. Ezt a kurzusok leírásában tünteti fel a Szolgáltató. Felhasználó az elállásról való szándékát írásban az infokukactobbminthobbi.hu email címre köteles elküldeni. A vásárló nevével, vásárlás dátumával és rendelés számának megadásával. Kizárólag ezen a módon lehetséges az elállási jog érvényesítése. 

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a kurzus valamelyik anyagát meg nem nyitotta a Felhasználó (a rendszeren belül látszik). Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni, onnantól kezdve a Felhasználónak csak az Ászf-ben részletezett megelégedettségi garanciát van módja igénybe venni.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

A Szolgáltató, illetve a Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

Az előfizetéses tagságról érvényesen lemondani, illetve előfizetést felmondani kizárólag a Kraftmentor tagság, illetve előfizetés belépéséhez a Megrendelő részéről használt e-mail címről a Szolgáltató infokukactobbminthobbi.hu e-mail címére küldött nyilatkozatban lehet. A lemondás, illetve felmondás a gotomarketing előfizetést, illetőleg a tagságot a le-, felmondás időpontjával szünteti meg azzal, hogy a tárgyhó közben történő le-, felmondás esetén a Megrendelő nem jogosult az adott tárgyhóra már befizetett előfizetési, illetve tagsági díj visszatérítését igényelni. Kraftmentor előfizetés, tagság le-, felmondása esetén Megrendelőt a következő havi díj fizetési kötelezettség már nem terheli.

A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • nem természetes személy Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével, de lehetőség van átváltani magánszemély profilra, így a képzések elérései megmaradnak
 • természetesen személy esetén a Felhasználó halálával;
 • felek közös megegyezésével

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a tobbminthobbi.hu vagy az adrienn.kurzustar.hu oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

Fizetési módok

Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

1. Barion utalás - azonnali

2. Paypal

3. átutalás a díjbekérő kiállítását követő 1 napon belül. 
Várőri Adrienn
12600016-14841543-59401179
Wise

4. Barion ismétlődő fizetés, részletfizetés esetén automatikus kártyaterheléssel.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A részeltfizetésnél, illetve automatikusan ismétlődő fizetésnél a Barion Payment Zrt. fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatokon, mint elfogadóhely. Az automatikus bankkártyaterhelés a Felhasználó beleegyezésével történik, melyet a megrendelő oldalon el kell fogadnia. A megrendelő oldal tartalmazza az ismétlések számát és összegét. 

A megrendeléssel tudomásul veszem, hogy a Várőri Adrienn E.V. (székhelye: 8086 Felcsút Ibolya köz 8/a) adatkezelő által a https://adrienn.kurzustar.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, kártyabirtokos neve, bankkártya száma, lejárat, fizetési számlát vezető szolgáltató neve, technikai adatok, pl. IP cím, valamint minden egyéb adat, melyet a vásárló a vásárláskor közvetlenül megad magáról. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatvédelmi tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

MEGELÉGEDETTSÉGI GARANCIA

Ügyfeleink felé mély bizalommal fordulunk, ezért a törvény által előírt elállási jogon túl megelégedettségi garanciát is vállalunk online tananyagainkra. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy aki egyszer valaminek visszakéri az árát, annak – és bármely családtagjának – visszautasítsuk bármilyen további rendelését. Ilyen esetben, ha a rendszerünk automatikus díjbekérőt vagy számlát állított ki, azt töröljük ill. helyesbítjük, esetlegesen befizetett pénzét visszautaljuk.

A megelégedettségi garancia alá eső pénz visszafizetési kérelemnek a türelmi idő letelte után teszünk eleget. A türelmi idő az írásbeli kérelem beérkezésétől számított minimum 30 naptári nap. A türelmi időszak alatt az igénylő számára nem elérhető a tanfolyami oldalunkon az a kurzus, amelynek árát visszakérte. Az igénylőnek joga van a türelmi időszak alatt visszalépni a megelégedettségi garancia igénybe vételétől, de ez esetben az érintett kurzus(ok)ra a jövőben nem élhet többé a megelégedettségi garanciával.

A Megelégedettségi garancia időtartama minden tananyagnál az aktuálisan meghirdetett akció szerint számolandó. A Megelégedettségi garanciát a számlán feltüntetett teljesítés dátumától számoljuk.

A részletfizetési program esetében a Megelégedettségi garancia kezdőnapját az első részlet teljesítésének számlán feltüntetett dátumától számoljuk, tehát ebben az esetben megelégedettségi garanciát csak a program 3 hónapjára vállalunk.

RÉSZLETFIZETÉS (Kraftmentor program)

A 12 hónapos Kraftmentor program tartalma

A 12 hónapos program az alábbi 8 tananyagot tartalmazza:

 1. Kézműves márkaépítés (önállóan már nem elérhető, csak a program keretében). (1. és 3. hónap tananyaga)
 2.  A legjövedelmezőbb kézműves termékötletek titka (online piackutatás). (2. hónap tananyaga)
 3. Éves tervezés (4. hónap tananyaga)
 4. Kézműves kollekció 1×1 (5. hónap tananyaga)
 5. Hogyan használd jól, amit a Facebook ingyen ad? (6. hónap tananyaga)
 6. Első Facebook hirdetésem (7. hónap tananyaga)
 7. Képmegosztók használata kézműveseknek (Pinterest, Instagram) (8. hónap tananyaga)
 8. 40 napos kihívás (online kampány lépésről lépésre) (9, 10, 11, 12. hónap tananyaga)
 
A Kraftmentor program díja részletfizetés esetén bruttó 80.000, egyösszegű díjfizetés esetén 70.000 Ft. A korábban beszerzett kurzusokra befizetett díjakat ebből a 80.000 (vagy 70.000) Ft-ból levonjuk és egyedi díjat kalkulálunk, hogy így biztosítsuk, hogy mindenki egyenlő feltételekkel vehessen részt a programban.
 
A 12 hónapos program éves díja egy átlagosan 30%-os árkedvezményt jelent a fent említett kurzusokra. (Az alábbi oldalon találhatók a kurzusaink normál árai: https://tobbminthobbi.hu/tananyagok.)
 
A 12 hónapos program kedvezménye nem vonható össze a Több mint hobbi ezen tananyagaira meghirdetett más kedvezményekkel. A résztvevők megrendelésükkel kimondottan elfogadják, hogy a Kraftmentor programban szereplő 8 tananyagra nem vehetnek igénybe más jellegű kedvezményt a program alatt. A Több mint hobbi más tananyagait természetesen letölthetik akciós áron.
 
FONTOS! Amennyiben valaki a 12 hónapos program alatt megrendeli a 8 érintett kurzus bármelyikét, a Több mint hobbi a megrendelését azonnali hatállyal törli, az esetlegesen erre átutalt pénzét pedig visszautalja. Az így befizetett díat közös megegyezéssel a felek beleszámíthatják a részletfizetési programba.
 
A 12 hónapos alapképzés során a 8 kurzus fent meghatározott sorrendje egyénileg nem változtatható, mert azok egymásra épülnek a programban. A Több mint hobbi nem köteles a kurzusok sorrendjének megváltoztatására vonatkozó igényeket egyedileg kiszolgálni.
 
A programot van lehetőség különösebb anyagi hátrány nélkül szüneteltetni (lásd lent), vagy akár végleg abbahagyni és a később érdekesnek tűnő tananyagokat akár külön, a programon kívül beszerezni a tanuló által kívánt sorrendben. Abban az esetben, ha valaki elégedetlen az egyes hónapok tananyagával, azt írásban jelezheti a Több mint hobbi ügyfélszolgálatán (infokukactobbminthobbi.hu) és a Megelégedettségi garancia keretében (lásd fent) ügyét soron kívül kezeljük.

Kraftmentor klubtagság

A klubtagság a 12 hónapos programban résztvevőknek járó bónusz. Míg a kifizetett tananyagok természetesen később is bármikor elérhetők a zárt oldalon, a Kraftmentor csoporttal járó egyéb előnyök (bónusz tananyagok) csak az aktív részlet- és előfizetőknek tudjuk biztosítani. Aktív tagok azok, akik aktívak a csoportban és befizették az esedékes díjat.

1 éven túli Kraftmentor klubtagság

Ha már mind a 8 kurzusod megvan ÉS legalább 1 éve tagja vagy a klubnak, akkor is van lehetőséged meghosszabbítani a tagságodat, ha előfizetsz a heti sprintekre (24.000 Ft/negyedév).

Heti sprintek

A heti sprintek olyan heti marketing kihívások, melyeket ha elvégzed, haladhatsz hétről hétre a marketingben anélkül, hogy attól kellene tartanod, rossz helyre teszed az erőfeszítéseidet. A sprinteket a tanfolyami zárt oldalunkról tudod letölteni: 2 videó és 4 feladatleírás tartozik hozzá sprintenként.

A sprintekre is negyedéves csomagban lehet előfietni, pont úgy, ahogyan a 12 hónapos program tananyagaira, de a két termék nem ugyanaz!

Akinek megvan egy adott negyedév összes sprintje, részt vehet a negyedéves online Zoom foglalkozáson, ami egy master mind jellegű beszélgetés kézműves vállalkozók között, a Több mint hobbi moderálásával.

A sprinteket egyenként is meg lehet vásárolni, 4.500 Ft/alkalom.

Mi történik nemfizetés esetén?

A tananyagokkal mindig “kvittek vagyunk”, mert mindenkinek mindig annyi kurzus érhető el a zárt oldalon, amennyit addig kifizetett, és ezeket természetesen akkor sem veszíti el, ha a következő negyedéves díjat nem fizeti be. Csak a Kraftmentor csoporttagsága szűnik meg.

A fizetési határidő lejárta után 8 nappal minden nemfizető kikerül a csoportból átmenetileg, amíg nem pótolja a díjat.

Ha a fizetési határidő lejárta után 16 nappal sem fizet, akkor 3 hónapig nem aktiválhatja a csoporttagságát. A részletfizetését folytathatja (hozzájuthat új tananyagokhoz és a korábban megvásárolt tananyagokat sem veszíti el), de csoporttagsága nincs 3 hónapig akkor sem, ha közben fizet.

Azután, hogy valaki 3 hónapra kikerült a csoportból, csak egyszer tud visszajönni. Ha még egyszer 16 napot csúszik a befizetéssel, akkor sajnos többet nem lehet aktív előfizető és klubtag. Tananyagokat vásárolhat, tag nem lehet.

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

A honlapon található anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található anyagokból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, Várőri Adrienn írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 40.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázzuk a jogtalan felhasználónak akkor, ha a honlapunkon megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtaláljuk egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.

A honlap felhasználója kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa bárhol nyilvánosságra hozott cikk, bejegyzés, poszt, komment, hang- vagy videófelvétel, nyilvános előadás tartalmazza a jogellenes módon átvett szövegünket, akkor azért 40.000 HUF/nap/kép, mondat kötbért fizet a honlap üzemeltetőinek. Jelen honlap szövegének átvételével a felhasználó kifejezetten hozzájárul és elfogadja ezt a kötbér megállapodást.

Amennyiben tudomásunkra jut a jogellenes használat ténye, úgy nem közvetlenül a jogsértőhöz, hanem a jogsértő költségére közjegyzőhöz fordulunk, hogy közokiratban tanúsítsa a jogellenes másolás tényét. A közokiratban hitelesített dátumtól kezdődően minden nap kiszámlázzuk a jogsértőnek a kötbért, és ezzel egy időben ügyvédhez fordulunk.

A Több mint hobbi összes blogbejegyzése, összes ingyenes tanulmánya és hírlevél sorozata, valamint fizetős termékének minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Kovács Sándor és Várőri Adrienn jogtulajdonát képezi. Minden a honlapon található tartalom másolása, felhasználása, átdolgozása, sokszorosítása, nyilvánossá tétele, terjesztése, eltorzítása és megcsonkítása tilos ide értve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.

Az oktató anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az oktató anyagból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, Várőri Adrienn írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 40.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázzuk a jogtalan felhasználónak akkor, ha a tananyagainkban megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtaláljuk egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.

NAIH szám: NAIH-77008/2014

Adószám: 67040845-1-27

Jelen ASZF részét képezi tőle elválaszthatatlanul a Több mint hobbi Adatkezelési Nyilatkozata, mely itt érhető el: https://tobbminthobbi.hu/adatvedelem